ChickyCLUB
Banner: Gossip Star
*420432012340600

PDA Content

หมูชิกกี้

32092940600
Themeหมูชิกกี้
วาดภาพกับหมู

32092960600
Themeวาดภาพกับหมู
หมูชิกกี้

32093150600
Themeหมูชิกกี้
รุ่นที่รองรับรุ่นที่รองรับ รุ่นที่รองรับ
Acer, HTC, ASUS, Dopod, Glofiish, HP, Lenovo, LG, Mio, O2, phoneOne, Samsung, Sense, Toshiba (Windows Mobile 2002, 2003, 5, 6, 6.1)


ธีมมือถือโนเกีย

หมูชิกกี้

32074370600
Animate Themeหมูชิกกี้
หมูชิกกี้

32075030600
Animate Themeหมูชิกกี้
หมูชิกกี้

32074210600
Animate Themeหมูชิกกี้
เสือ

32073780600
Animate Themeเสือ
รุ่นที่รองรับรุ่นที่รองรับ รุ่นที่รองรับ
Nokia: 3230,6260,6630,6600,6670,6680,6681,7610,N70,N72
หมูชิกกี้เล่นกังหันลม

32013010600
Theme All in Oneหมูชิกกี้เล่นกังหันลม
หมูชิกกี้นอนอาบแดด

32012980600
Theme All in Oneหมูชิกกี้นอนอาบแดด
หมูชิคกี้ต้อนรับฤดูหนาว

32013050600
Theme All in Oneหมูชิคกี้ต้อนรับฤดูหนาว
หมูชิคกี้ลันล้า

32013080600
Theme All in Oneหมูชิคกี้ลันล้า
รุ่นที่รองรับรุ่นที่รองรับ รุ่นที่รองรับ
Nokia : 1680c, 2220s, 2323c, 2330c, 2600c, 2630, 2680s, 2690, 2700c, 2710c, 3110c, 3120classic, 3230, 3250, 3500c, 3600slide, 3720c, 5000d, 5130c, 5200, 5220XpressMusic, 5230, 5233, 5250, 5300, 5310XpressMusic, 5320d, 5530c, 5610d, 5630d, 5700, 5800, 5800d, 5800db, 5800i, 6085, 6110Navigator, 6111, 6120c, 6125, 6131, 6151, 6210Navigator, 6233, 6260, 6267, 6270, 6280, 6288, 6300, 6303classic, 6303iclassic, 6500, 6500c, 6500s, 6600, 6600f, 6600ic, 6600s, 6630, 6670, 6680, 6681, 6700c, 6720c, 6730c, 7100s, 7210Supernova, 7230, 7310, 7310c, 7370, 7373, 7390, 7500, 7610, 7610Supernova, 7650, 7900, 8600, 8800e, C2-01, C3-00, C3-01, C5-00, C5-03, C6-00, C7-00, E50, E5-00, E51, E52, E60, E61, E61i, E63, E65, E66, E70, E71, E71x, E72, E72-1, E75, N70, N71, N72, N73, N76, N78, N79, N80, N8-00, N81, N82, N85, N86, N90, N93, N93i, N95, N95_8GB, N96, N97, X2-00, X2-01, X3-00, X3-02, X6-00, X700
หมูชิกกี้

32034850600
Theme 40 V2หมูชิกกี้
หมูชิ๊กกี้

32034390600
Theme 40 V2หมูชิ๊กกี้
รุ่นที่รองรับรุ่นที่รองรับ รุ่นที่รองรับ
Nokia : 5300,6111 ,6125,6131,6233,6270,6280,6288,6300,7370,7390, 8600, 7373, 7390,6500,5610,2600c, 6151,3120 ,3110,3500c,6267,7500,7900,5310,6600 fold, 6600s,7210 Supernova ,7610 Supernova,1680c, 2680s, 7310 supernova, 3600s ,5220 Xpress, 3109c, 3120c,5000, 2630, 5200, 2330 Classic, 5130 XpressMusic, 7100 Supernova, 8800 Gold Arte, 6303 Classic, 6700 Classic, 2323 Classic, , 2700 Classic, 6600i Slide
หมูวาดรูป

32053460600
Theme 60หมูวาดรูป
คุณเสือ

32053400600
Theme 60คุณเสือ
รุ่นที่รองรับรุ่นที่รองรับ รุ่นที่รองรับ
Nokia : 3250,N71,N73,N80,N90,N93,E60,5700,N76,E50,N93i,N81,N95, E66 ,N78,6210 Navigater,  N96, N79,N85, 6120C, E51, E65, N82, 6110 Navigator, N95 8GB, 5320 XpressMusic, E75, 5630 XpressMusic, N86, 6720 Classic, E52


เลือกบริการที่ต้องการ

หมูชิคกี้ในวันสงกรานต์

53033330600
Color Wallpaperหมูชิคกี้ในวันสงกรานต์
หมูชิกกี้

07053340600
Color Wallpaperหมูชิกกี้
ปกมินิบุ๊ค พ.ย.-ม.ค.ปี53

07017720600
Color Wallpaperปกมินิบุ๊ค พ.ย.-ม.ค.ปี53
หมูชิกกี้

07008060600
Color Wallpaperหมูชิกกี้
รุ่นที่รองรับรุ่นที่รองรับ รุ่นที่รองรับ
จอสีทุกรุ่นที่สามารถตั้งค่า GPRS และ MMS ได้
ภาพสีเคลื่อนไหวพักหน้าจอ: ใช้ได้กับจอสีทุกรุ่นที่รองรับ screen saver
*** ภาพสีเคลื่อนไหวหรือภาพสีเคลื่อนไหวพักหน้าจอ  โทรศัพท์ Sony Ericsson:T230,T290i , Samsung S500  ไม่รองรับ
หมูชิกกี้ ชุดที่ 1

33030570600
Flash Albumหมูชิกกี้ ชุดที่ 1
รุ่นที่รองรับรุ่นที่รองรับ รุ่นที่รองรับ
หมูชิกกี้จอมขยัน

06073180600
Greeting Cardหมูชิกกี้จอมขยัน
ชิกกี้ รอรัก

06073480600
Greeting Cardชิกกี้ รอรัก
ชิกกี้ แคมป์ปิ้ง

06073240600
Greeting Cardชิกกี้ แคมป์ปิ้ง
ชิกกี้ In the Rain

06073360600
Greeting Cardชิกกี้ In the Rain
รุ่นที่รองรับรุ่นที่รองรับ รุ่นที่รองรับ
 
วาดภาพกับหมูชิกกี้

12013000600
ScreenSaverวาดภาพกับหมูชิกกี้
รุ่นที่รองรับรุ่นที่รองรับ รุ่นที่รองรับ
Nokia : 3230, 6600, 6630, 6680, 6681, 6260, 6670. 7610, N70, N72


เชื่อมต่อหรือลงทะเบียนสู่ Facebook