ChickyCLUB

FAQ คำถามที่สงสัยกันบ่อย

Q ... GPRS คืออะไร
A ... ระบบการเเชื่อมต่อของมือถือ ใช้งานสำหรับเข้าเว็บและเชื่อมต่อข้อมูลการดาวน์โหลด เพลง ภาพ โปรแกรม ฯลฯ สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์จอสีที่ี่สามารถตั้งค่า GPRS ได้

Q ... MMS คืออะไร
A ... บริการส่งข้อความแบบมัลติมีเดีย (MMS) ใช้งาน สำหรับส่งภาพ เสียง และวิดีโอคลิปได้ สามารถใช้ได้กับ โทรศัพท์จอสี ที่สามารถตั้งค่า MMS ได้

Q ... เอ๊ะ! ไม่แน่ใจว่าตั้งค่า GPRS รึยัง เราลองมาเช็คกันเลยค่ะ
A ... กดเข้าไปที่เมนเวบ,เวบเบราซ์เซอร์ หรือเมนูที่มีรูปเป็นรูปลูกโลกนะคะ

... เมื่อเข้าไปแล้วเลือก option หรือตัวเลือ และเลือก setting หรือการตั้งค่า
แล้วจะพบการตั้งค่าที่มีในตัวเครื่องอยู่แล้วจึงเลือกตั้งค่าให้ตรงกับระบบที่คุณใช้ค่ะ
ถ้าเป็น AIS ให้เลือกเป็น AIS GPRS WAP
ถ้าเป็น DTAC ให้เลือกเป็น DTAC GPRS WAP
ถ้าเป็น True Move ให้เลือกเป็น TRUE GPRS WAP

... แต่ถ้าเปลี่ยนการตั้งค่าไม่ได้ หรือไม่มีให้เปลี่ยนกรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณโดยตรงค่ะ
สำหรับลูกค้า AIS และ 1-2-Call โทร 1175
สำหรับลูกค้า DTAC และ Happy โทร 1678
สำหรับลูกค้า True Move โทร 1331


Q ... ได้รับข้อความแล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนงั้นเรามาหากันดีกว่า
A ... โนเกีย ซีรี่ย์ 40 (หน้าจอเล็ก) เลือกเข้าที่เมนูบริการ (Service) หรือเมนูเว็ป (wap) > เลือก ถาดรับบริการข้อความ
(Service inbox) > พบบริการ Chickyclub กดดึงข้อมูล และบันทึกภาพหรือเพลงได้เลยค่ะ

... โนเกีย ซีรี่ย์ 60 (หน้าจอใหญ่) เลือกเข้าที่เมนูข้อความ (Message)> พบบริการ Chickyclub กดดึงข้อมูลแลบันทึกภาพหรือเพลง ได้เลยค่ะ

... ซัมซุง เลือกเมนูกล่องแสนสนุก (Fun Box) > เลือกเข้าสู่ระบบ wap (Wap Browser) > เลือกการเรียกข้อความ (Push Message) > เลือกข้อความเข้า (Inbox) > พบบริการ chickyclub กดดึงข้อมูลและบันทึกภาพหรือเพลงได้เลยค่ะ หรือถ้ายังไม่เจอลองเข้าไปที่ เมนูข้อความ(Message) > พบบริการ Chickyclub กดดึงข้อมูล และบันทึกภาพหรือเพลงได้เลยค่ะ

... โซนี่อีริคสัน เลือกเมนูข้อความ (Message) > อินบ๊อกซ์ (Inbox) > พบบริการChickyclub กดดึงข้อมูล และบันทึกภาพหรือเพลงได้เลยค่ะ
หรือถ้าไม่เจอลองเข้าเมนูเว็ป (wap) > พุซอินบ๊อกซ์ (Push Inbox) > พบบริการ Chickyclub กดดึงข้อมูล
และบันทึกภาพหรือเพลงได้เลยค่ะ

... โมโตโรล่า เลือกเมนูข้อความ (Message) > ข้อความบราวเซอร์ (Browser message) > พบบริการ Chickyclub กดดึงข้อมูลและบันทึกภาพหรือเพลงได้เลยค่ะ หรือถ้าไม่เจอลองเข้าไปที่ เมนูบราวเซอร์ (Browser) > เลือกบริการข้อความเข้า (Service Inbox) > พบบริการ Chickyclub กดดึงข้อมูลและบันทึกภาพหรือเพลงได้เลยค่ะ

... ไอโมบาย เลือกเมนูบริการ (Service) > เลือกwap > เลือกบริการถามเข้า (Service Inbox) > พบบริการ Chickyclub กดดึงข้อมูลและบันทึกภาพหรือเพลงได้เลยค่ะ