ChickyCLUB
QR-Code
*420432012340600


ภาพ >> ภาพสีแทนใจแนะนำ

คิดถึง

07037050600
ภาพสีแทนใจ คิดถึง

Help Me

07037130600
ภาพสีแทนใจ Help Me

Good Night

07037120600
ภาพสีแทนใจ Good Night

เพราะไม่ต้องการเจ็บ เลยชอบที่จะอยู่คนเดียว

07037000600
ภาพสีแทนใจ เพราะไม่ต้องการเจ็บ เลยชอบที่จะอยู่คนเดียว07036930600
ภาพสีแทนใจ "ยังไงก็ได้" ไม่ได้หมายความว่า "กับใครก็ได้"

เธอยังคงเป็นคำตองของฉัน เวลาที่มีคนถามว่า

07036860600
ภาพสีแทนใจ เธอยังคงเป็นคำตองของฉัน เวลาที่มีคนถามว่า "ฉันชอบใคร"

ระยะทางที่ห่างไกล ไม่อาจทำให้ ใจห่างกัน

07036910600
ภาพสีแทนใจ ระยะทางที่ห่างไกล ไม่อาจทำให้ ใจห่างกัน

เหนื่อยกาย ที่ต้องเดินทางไกล เหนื่อยใจ ที่มันยังไกลเท่าเดิม

07036870600
ภาพสีแทนใจ เหนื่อยกาย ที่ต้องเดินทางไกล เหนื่อยใจ ที่มันยังไกลเท่าเดิม


ภาพสีแทนใจ

งอนแล้วน๊า

07037150600
ภาพสีแทนใจ งอนแล้วน๊า

เก่งมั๊กมากกก

07037140600
ภาพสีแทนใจ เก่งมั๊กมากกก

Help Me

07037130600
ภาพสีแทนใจ Help Me

Good Night

07037120600
ภาพสีแทนใจ Good Night

โกรธแล้วนะ

07037110600
ภาพสีแทนใจ โกรธแล้วนะ

คิดถึงนะ

07037100600
ภาพสีแทนใจ คิดถึงนะ

Good Morning

07037090600
ภาพสีแทนใจ Good Morning

GET WELL SOON

07037080600
ภาพสีแทนใจ GET WELL SOON

สู้ๆน๊า ตะเอง

07037070600
ภาพสีแทนใจ สู้ๆน๊า ตะเอง

I LOVE YOU

07037060600
ภาพสีแทนใจ I LOVE YOU

คิดถึง

07037050600
ภาพสีแทนใจ คิดถึง

รักคือความรู้สึก ไม่ใช่การตัดสินใจ

07037040600
ภาพสีแทนใจ รักคือความรู้สึก ไม่ใช่การตัดสินใจ

คนทางโน้น สบายดีใช่ไหม

07037030600
ภาพสีแทนใจ คนทางโน้น สบายดีใช่ไหม

กอด

07037020600
ภาพสีแทนใจ กอด

ยังรออยู่ที่เดิม

07037010600
ภาพสีแทนใจ ยังรออยู่ที่เดิม

เพราะไม่ต้องการเจ็บ เลยชอบที่จะอยู่คนเดียว

07037000600
ภาพสีแทนใจ เพราะไม่ต้องการเจ็บ เลยชอบที่จะอยู่คนเดียว