ChickyCLUB
Banner: Gossip Star
*420432012340600


ภาพ >> ภาพสีแทนใจแนะนำ

อยากเจอเธอ อีกสักครั้ง

07038210600
ภาพสีแทนใจ อยากเจอเธอ อีกสักครั้ง

การอกหักคือประสบการณ์แห่งชีวิต

07038230600
ภาพสีแทนใจ การอกหักคือประสบการณ์แห่งชีวิต

Goodnight

07038300600
ภาพสีแทนใจ Goodnight

เหงา

07038380600
ภาพสีแทนใจ เหงา

โคตรสนิท แต่ไม่มีสิทธิ์รัก

07038350600
ภาพสีแทนใจ โคตรสนิท แต่ไม่มีสิทธิ์รัก

รักกด1   คิดถึงกด2  ไม่กดเลย ถูกทั้งสองข้อ

07038310600
ภาพสีแทนใจ รักกด1 คิดถึงกด2 ไม่กดเลย ถูกทั้งสองข้อ

กอดตัวเองให้เป็น เพราะมันจำเป็นเวลาไม่เหลือใคร

07038400600
ภาพสีแทนใจ กอดตัวเองให้เป็น เพราะมันจำเป็นเวลาไม่เหลือใคร

กรุณา รักษาตัวให้ดี ให้สมกับที่ คนๆนี้ ห่วงใย

07038320600
ภาพสีแทนใจ กรุณา รักษาตัวให้ดี ให้สมกับที่ คนๆนี้ ห่วงใย


ภาพสีแทนใจ

ไม่มีความรักที่สมบูรณ์แบบ

07038470600
ภาพสีแทนใจ ไม่มีความรักที่สมบูรณ์แบบ

รัก คือการให้ แต่น่าจะดี ถ้ามันได้คืนมาบ้าง

07038460600
ภาพสีแทนใจ รัก คือการให้ แต่น่าจะดี ถ้ามันได้คืนมาบ้าง

I Love U

07038450600
ภาพสีแทนใจ I Love U

เหงา คิดถึง อยากเจอ

07038440600
ภาพสีแทนใจ เหงา คิดถึง อยากเจอ

GOODNIGHT

07038430600
ภาพสีแทนใจ GOODNIGHT

อย่าให้เจอะนะ จะกอด ให้แน่นๆเลย

07038420600
ภาพสีแทนใจ อย่าให้เจอะนะ จะกอด ให้แน่นๆเลย

คิดถึง.. เหมือนเดิม.. ที่เพิ่มเติม คือความห่วงใย

07038410600
ภาพสีแทนใจ คิดถึง.. เหมือนเดิม.. ที่เพิ่มเติม คือความห่วงใย

กอดตัวเองให้เป็น เพราะมันจำเป็นเวลาไม่เหลือใคร

07038400600
ภาพสีแทนใจ กอดตัวเองให้เป็น เพราะมันจำเป็นเวลาไม่เหลือใคร

ทักทายคนน่ารัก

07038390600
ภาพสีแทนใจ ทักทายคนน่ารัก

เหงา

07038380600
ภาพสีแทนใจ เหงา

ยังรออยู่ตรงนี้

07038370600
ภาพสีแทนใจ ยังรออยู่ตรงนี้

GOOD MORNING

07038360600
ภาพสีแทนใจ GOOD MORNING

โคตรสนิท แต่ไม่มีสิทธิ์รัก

07038350600
ภาพสีแทนใจ โคตรสนิท แต่ไม่มีสิทธิ์รัก

ความรักก็เหมือนการปลูกต้นไม้ ต้องเอาใจใส่และดูแล

07038340600
ภาพสีแทนใจ ความรักก็เหมือนการปลูกต้นไม้ ต้องเอาใจใส่และดูแล

ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา ก็ได้เวลาคิดถึงเธอ

07038330600
ภาพสีแทนใจ ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา ก็ได้เวลาคิดถึงเธอ

กรุณา รักษาตัวให้ดี ให้สมกับที่ คนๆนี้ ห่วงใย

07038320600
ภาพสีแทนใจ กรุณา รักษาตัวให้ดี ให้สมกับที่ คนๆนี้ ห่วงใย